Ripsyma (Rypsyma)

Imię ormiańskie o niejasnym pochodzeniu. Najprawdopodobniej jest to ormiański odpowiednik łacińskiego cognomen Crispina (od cognomen Crispus 'kędzierzawy') o znaczeniu 'należąca do Kryspusa' lub 'mała, kochana Kryspa'. Może też to być ormiański odpowiednik łacińskiego imienia Cristina.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ripsimis, ang. Rhipsime, niem. Ripsime, wł. Ripsima.

Ripsyma, Gajana i towarzyszki. Męczeństwo tych młodych chrześcijanek w czasie panowania Tirydatesa, a przed działalnością Grzegorza Oświeciciela, nie nasuwa wątpliwości. Czcią otaczano je już w IV stuleciu. Natomiast to, co opowiada o nich rzekomy sekretarz Tirydatesa, Agatangelos, utkane zostało z wątków legendarnych. Miały być młodymi arystokratkami rzymskimi, które uszły ze stolicy cesarstwa dla uniknięcia nagabywań Dioklecjana i jego dworzan. Przejeżdżały przez Aleksandrię, były w Edessie, dotarły w końcu do Wagarszapatu (dziś Eczmiadzyn). Dioklecjan miał jednak zwrócić się do Tirydatesa, aby je pochwycił i odesłał do Rzymu. Król Armenii ofiarował wówczas swą rękę Ripsymie, a gdy mu odmówiła, sam skazał ją na śmierć. To samo spotkało następnie jej towarzyszki. Wszystko to uchodzi w literaturze za temat klasyczny. Przypomina między innymi opowiedzianą przez Laktancjusza (De moribus persecutorum) historię Walerii, którą chciał uwieść Licyniusz. Kościół ormiański czci męczennice w poniedziałki i wtorki po uroczystości Trójcy Przenajśw., bo razem z Grzegorzem Oświecicielem uchodzą za apostołki tego kraju. W synaksariach wspominane były 30 września. W Martyrologium Rzymskim widnieją pod 29 września.

Ripsyma (Rypsyma)
 obchodzi imieniny