Sieciesław (Wszeciesław)

Jest to imię wtórne; powstało od imienia Sieciech na zasadzie analogii: Bolech - Bolesław; Wyszech - Wyszesław; Sieciech - Sieciesław. Forma Sieciech jest oboczną formą imienia Wszeciech, które było imieniem dwuczłonowym; w jego części pierwszej występował temat zaimka wsze- 'wszystek', a w drugiej części użyty był element -ciech, który występuje w polskim rzeczowniku uciecha, pociecha. W imieniu Sieciesław członem drugim jest element -sław. Z historii dobrze znamy wojewodę Sieciecha (XI/XII w.), faktycznego rządcę kraju za Władysława Hermana. Imię Sieciesław występowało też w formie skróconej Siesław (Siesław: Siet-sław: Siecie-sław). Imię Sieciesław umieszczone zostało w kalendarzu 22 sierpnia.

Sieciesław (Wszeciesław)
 obchodzi imieniny