Stratonika

Jest to żeńska forma imienia STRATONIK.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., wł. Stratonica.

Stratonika i Seleukos. Znani są dzięki syryjskiej pasji, która się zachowała, a także dzięki wspomnieniom w synaksarium konstantynopolitańskim. W tym ostatnim widnieją pod 9 października. Stratonika była córką prefekta miasta Cyzyku w Myzji, a Seleukos jej mężem lub narzeczonym. Chrześcijan nie znali. Stratonikę poruszył widok ich męczeństwa. Przyjęła wówczas chrzest i doprowadziła też do chrztu Seleukosa. Potem obydwoje, po długich torturach, zostali ścięci za wiarę. Niektóre synaksaria wspominały ich pod dniem 31 października.

Stratonika
 obchodzi imieniny