Telchyda (Techylda)

Imię pochodzenia germańskiego, postać skrócona imienia Teodechilda, które złożone jest z członów: theud- 'lud, plemię' i -hild / -hilt 'walka, wojna'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Telchida, Teodechilda, Telechilda, ang. Telchida, fr. Telchide, Théodechilde, niem. Teodechild, Theudhildis.

W hagiografii średniowiecznej imię spotykamy dwukrotnie. Dwie też święte średniowieczne o tym imieniu zwięźle tu przedstawiamy:

Telchyda z Sens. Miała być córką merowińskiego dynasty Teuderyka I (511-533). Ufundowała opactwo w Sens, nazwane później Saint-Pierre-le-Vif. Tam też była ksienią i tam - może w 563 r. - zmarła. Wiadomości o niej są jednak późne. Pochodzą od mnicha Odoramnusa, który pisał około 1000 r. Wspomnienie w diecezjach Sens i Saint-Flour obchodzono w dniu 7 czerwca.

Telchyda z Jouarre. Jonasz z Bobbio, biograf św. Kolumbana i jego uczniów, wspomniał, że Adon ufundował w Jouarre opactwo dla mniszek i że przy tym opactwie znajdował się mały klasztor męski, którego zadaniem miało być duchowe i materialne wspieranie opactwa. Wedle lokalnych tradycji mniszki sprowadziły się tam około 630 r. Przewodziła im Teodechylda lub Telchyda, która była kuzynką fundatora, a siostrą św. Agilberta. Te ostatnie powiązania wydają się badaczom bardzo wątpliwe, wiadomo bowiem, jak to hagiografowie średniowiecza lubowali się w ich konstruowaniu. Telchyda zmarła około 670 r. Agilbert wybudował potem kryptę zachowaną do dzisiaj. Znacznie później wyrzeźbiono tam Telchydę, która wiedzie ku Chrystusowi grono dziewic. W blasku słońca ich lampy wydają się być zapalone. Wspomnienie świętej obchodzi się 10 października.

Telchyda (Techylda)
 obchodzi imieniny