Udalryk (Ulryk)

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: uodal- 'ojcowizna, dziedzictwo, majątek dziedziczny' i -rich 'panujący, władca'. Jego oboczną formą jest ULRYK.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Udoricus, ang. Ulrik, niem. Ulrich, wł. Ulderico.

Udalryk (Ulryk)
 obchodzi imieniny