Wisja (Wizja)

Imię pochodzenia łacińskiego. Genetycznie żeńska forma cognomen Visia od męskiego Visius powstałego na podstawie wyrażenia chrześcijańskiego visio divina 'oglądanie, widzenie Boga'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem., wł. Visia, Vissia.

Wisja z Fermo. Baroniusz umieścił ją w swym martyrologium pod dniem 12 kwietnia. W komentarzu powołał się na dokumenty kościoła metropolitalnego we Fermo, ale w rzeczywistości miał w ręku katalog tamtejszych świętych. Innych wiadomości o świętej, którą czczono jako pannę i męczennicę, nie posiadamy. Niczego też więcej powiedzieć o niej nie potrafimy. W nowym Martyrologium Rzymskim wspomina się ją razem ze św. Zofią, panną i męczennicą, która wcześniej wymieniana była osobno pod 30 kwietnia.

Wisja (Wizja)
 obchodzi imieniny