Logo źródła: Przewodnik Katolicki Monika Białkowska / "Przewodnik Katolicki"
Wyznajemy wiarę w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego - a jednak oddzielnie, nie razem. Jakie tematy musi podejmować dialog ekumeniczny?
Wyznajemy wiarę w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego - a jednak oddzielnie, nie razem. Jakie tematy musi podejmować dialog ekumeniczny?
KAI / wab
Benedykt XVI podkreślił rolę katolickich Kościołów Wschodnich w dialogu ekumenicznym. Uczynił to przyjmując dziś uczestników sympozjum naukowego zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych z okazji dwudziestolecia opublikowania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
Benedykt XVI podkreślił rolę katolickich Kościołów Wschodnich w dialogu ekumenicznym. Uczynił to przyjmując dziś uczestników sympozjum naukowego zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Tekstów Prawnych z okazji dwudziestolecia opublikowania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.