Logo źródła: Więź Anna Karoń-Ostrowska / "Więź"
Ksiądz Józef Tischner zmarł przeszło 10 lat temu. Jednym wydaje się, jakby w ogóle nigdy go nie było, a jego książki są reliktem przeszłości promowanym przez pewną grupę, której był oddany. Innym wydaje się, że było to zaledwie wczoraj albo że w ogóle się to nie stało...
Ksiądz Józef Tischner zmarł przeszło 10 lat temu. Jednym wydaje się, jakby w ogóle nigdy go nie było, a jego książki są reliktem przeszłości promowanym przez pewną grupę, której był oddany. Innym wydaje się, że było to zaledwie wczoraj albo że w ogóle się to nie stało...