41. Pielgrzymka Młodzieży Grup Apostolskich

Data rozpoczęcia: 22 października 2011
Data zakończenia: 22 października 2011
Miejscowość: Kraków
Organizator: Ruch Apostolstwa Młodzieży- Grupy Apostolskie Archidiecezji Krakowskiej
Kontakt:
Biuro Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/7
31-007 KRAKÓW
tel./fax (12)628-82-29

www.grupyapostolskie.pl
Udział: Bezpłatny

W sobotę 22 października odbędzie się 41. Pielgrzymka Młodzieży Grup Apostolskich do Relikwii bł. Jana Pawła II – Założyciela i Patrona RAMu, św. Jadwigi Królowej (Patronki ruchu) oraz błogosławieństwo nowych animatorów. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 10.00.

Po Eucharystii program artystyczny w Auli Jana Pawła II oraz rozstrzygnięcie IX Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Religijnej im. Św. Jadwigi Królowej.

Uroczystość odbywać się będzie w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Papieża w kościele w Centrum Jana Pawła II ”Nie lękajcie się”.