"600 Lat u Panny Maryi" - Obchody Jubileuszu Parafii Nawiedzenia NMP

Data rozpoczęcia: 20 maja 2011 godz. 19:30
Data zakończenia: 22 maja 2011 godz. 19:30
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Parafia Nawiedzenia NMP
Kontakt:
Kościół Nawiedzenia NMP, Przyrynek 2, Warszawa
jacek kosmowski kosmaty@kosmaty.pl, www.przyrynek.waw.pl
Udział: Bezpłatny

"600 Lat u Panny Maryi" 1411-2011 - Obchody Jubileuszu Parafii Nawiedzenia NMP -Spotkanie Chórów Warszawskich – „Cantate Domino” -Chór Politechniki Warszawskiej; - Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;- Chór Uniwersytetu Warszawskiego;-Kameralny Zespół Wokalny Ars Antiqua;-Warszawski Chór Międzyuczelniany;-Warszawski Zespół Chorałowy