Akademia Intelektu. Pasja

Data rozpoczęcia: 29 marca 2012 godz. 20:00
Data zakończenia: 29 marca 2012 godz. 21:30
Miejscowość: Wrocław
Organizator: Akademia Intelektu
Kontakt:
akademia.intelektu@gmail.com
Udział: Bezpłatny

Spektakl PASJA przygotowany przez wspólnotę Żywych Kamieni powstał jako owoc osobistego i wspólnotowego pochylenia się nad Ewangelią wg św. Marka (rozdziały 14 i 15). Jest misterium, w którym poprzez słowo, muzykę i ruch jesteśmy zaproszeni do rozważenia męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, po to, aby „przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym” (1P 2,4) doświadczyć, że „w Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Jz 53,5)

„Pasja” jest mimodramem, rozgrywającym się równolegle do tekstu Ewangelii według św. Marka 14-15. Towarzyszy mu autorska oprawa wokalno-muzyczna.


Zapraszamy w czwartek 29 marca do DA Maciejówka (kościół św. Macieja, przy skrzyżowaniu ul. Szewskiej i pl. Nankiera) o godzinie 20:00.
Po spektaklu będziemy ciekawi refleksji naszej widowni. Zapraszamy do wspólnej rozmowy.

Wstęp na nasz spektakl jest nieodpłatny.
Z dobrowolnych datków, zebranych po spektaklu, wspieramy:
- Magdę Celniaszek, która obecnie przebywa na misji w Indiach. http://eu.heartshome.org/
- Naszą parafię św. Mikołaja we Wrocławiu. http://wroclaw.paulini.pl/index.html
- Kolejne działania naszej wspólnoty. http://www.zywekamienie.com/