„Benedyktyńskie Standardy Zarządzania – Duchowość i Oprogramowanie”

Data rozpoczęcia: 19 października 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 21 października 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 500,00 zł + opłata za pobyt

„Benedyktyńskie Standardy Zarządzania – Duchowość i Oprogramowanie” 19-21.10.2012. Prowadzący: O. Opat Bernard Sawicki OSB


– to nowatorska i kompleksowa próba odpowiedzi na ważne dla wszystkich pytanie: jak pracować, by być szczęśliwym, zarazem zwiększając efektywność podejmowanych działań. Są to Warsztaty z zarządzania jakością pracy.
Adresaci: Warsztaty są przeznaczone dla poszukujących porządku i harmonii w pracy. Ale przede wszystkim dla tych, których rolą, zadaniem, obowiązkiem (wobec innych, ale też wobec siebie) jest wprowadzanie porządku do pracy. Są zatem przeznaczone dla właścicieli firm i dla osób zarządzających, bo to oni tworzą i kształtują środowisko pracy dla innych, a więc ponoszą główną odpowiedzialność za to, czy praca jest destrukcyjnym duchowo chaosem (przekleństwem – również dla nich) czy godnym człowieka działaniem (błogosławieństwem). Na nich też spoczywa główna odpowiedzialność za związane z pracą szczęście bądź jego brak u zatrudnionych ludzi, współpracowników (nie mówiąc o szczęściu ich samych) i za efekty ekonomiczne.