Benedyktyńskie zioła i układanie kwiatów

Data rozpoczęcia: 18 lutego 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 19 lutego 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Więcej na: www.benedyktyni.eu
Udział: Płatny
Koszt udziału: 550 zł + opłata za pobyt

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

prof. zw. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska – pracuje na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące technologii uprawy roślin zbożowych, strączkowych, oleistych i zielarskich oraz jakości uzyskanych plonów. Badania nad roślinami zielarskimi dotyczą zarówno plantacji produkcyjnych gatunków przyprawowych i leczniczych, jak i sposobu wykorzystania surowców. Jest autorem lub współautorem ponad 200 pozycji wydanych drukiem. Przebywała na stażach naukowych w Anglii, Irlandii i Holandii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

——————————————————————————————————————————————

O. Zygmunt Galoch OSB – przez wiele lat podprzeor, magister nowicjatu i członek rady opactwa; od 5 lat jako dyrektor zarządza Jednostką Gospodarczą „Benedicite” i zajmuje się w niej PR. Razem z podległym sobie zespołem jest odpowiedzialny za promocję i sprzedaż serii delikatesowych produktów spożywczych sygnowanych logo i nazwą „Produkty Benedyktyńskie” oraz za rozwój sieci sklepów franczyzowych. Z wykształcenia humanista (studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Ukończył też podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (analiza finansowa). Zainteresowania kulinarne i ogrodnicze traktuje jako hobby, podobnie jak muzykę klasyczną i literaturę piękną.

——————————————————————————————————————————————

O. Hieronim St. Kreis OSB – urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

——————————————————————————————————————————————
Terminy:

12-13.11.2011

18-19.02.2012

Rozpoczęcie: godz. 17.00, zakończenie: godz. 14.00


Adresaci:

Osoby zainteresowane różnymi zastosowaniami ziół, historią ich uprawy i stosowania, w tym szczególnie w tradycji benedyktyńskiej oraz osoby zainteresowane układaniem kwiatów, w szczególności ikebaną japońską.


Zarys tematu:

Zioła od najdawniejszych czasów były obecne w życiu człowieka. Stopniowo odkrywano ich właściwości, a z czasem także zapisywano metody ich stosowania, tak w leczeniu, jak i w kuchni. Ogólną wiedzę medyczną związaną z ziołami zapoczątkowali starożytni Grecy, którzy przejęli wiele z kultur egipskiej i egejskiej. Rozkwit nauk przypadał na V i IV wiek przed Chr. Lecznictwo w Grecji związane było z kultem religijnym i skupiało się w świątyniach. Stopniowo jednak eliminowano z niego pierwiastki magiczne i teologiczne, nadając mu coraz bardziej świecki charakter. Z upływem czasu rozwinęły się także specjalizacje ludzi zajmujących się sporządzaniem leków. Jedni zajmowali się szukaniem, zbieraniem i przygotowywaniem ziół, inni odpowiadali za ich przyrządzanie.

Zioła były sprzedawane lekarzom i pacjentom w składach zwanych po grecku apotheke. W czasach średniowiecza, przejęte wraz z dziedzictwem antyku ziołolecznictwo rozwijało się w chrześcijańskich klasztorach w ramach tradycji zakonnej, szczególnie benedyktyńskiej. Zioła były hodowane w ogródkach przyklasztornych. Rozwinęła się wtedy sztuka prowadzenia bardzo obszernych i bogato ilustrowanych zielników będących swoistymi katalogami roślin leczniczych. O tym wszystkim dowiemy się w warsztatów obejmujących historię zielarstwa i ziołolecznictwa, w tym w szczególności tradycję benedyktyńską, zapoznamy się ze współczesnymi poglądami na właściwości roślin zielarskich, wreszcie będzie także mowa o ziołach we współczesnej kosmetologii i aromaterapii.

W ramach warsztatów planowane jest także uczestnictwo w pokazie ikebany liturgicznej, której twórcą jest O. Hieronim Kreis OSB.

Dowiedz się więcej: www.benedyktyni.eu