Bitwa Warszawska 1920 – wystawa w Wieliczce

Data rozpoczęcia: 10 sierpnia 2020 godz. 09:00
Data zakończenia: 21 sierpnia 2020 godz. 17:00
Miejscowość: Wieliczka
Organizator: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Kontakt:
m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl
Udział: Bezpłatny

Uznana za 18 bitwę mającą decydujący wpływ na losy świata i nazywana „Cudem nad Wisłą” – Bitwa Warszawska z 1920 r. W 100 rocznicę przypomina o niej wystawa „Granice Rzeczpospolitej 1918-1945” prezentowana na dziedzińcu Zamku Żupnego w Wieliczce.

Zwycięska bitwa była punktem zwrotnym w historii Europy. Angielski dyplomata i pisarz Edgar d’Abernon uznał ją za 18 bitwę mającą decydujący wpływ na losy świata. Gdyby sowieci ją wygrali, dopiero co odrodzone, państwo polskie przestałoby istnieć a Armia Czerwona, niosąca rewolucję proletariacką, miałaby drogę otwartą w głąb Europy. Jak dziś wyglądałaby Europa? Wystarczy cofnąć się 40 lat i przypomnieć Polskę z tamtego okresu.

Bitwa Warszawska była zwycięstwem Polaków tym większym, że opór stawiło dopiero co odradzające się państwo. Świadomość ogromnego zagrożenia zmobilizowała społeczeństwo do działania. Jedni wstąpili w szeregi Armii Ochotniczej (prawie 100 tys. osób) a inni wykazali się ofiarnością przekazując na cele wojenne pieniądze i biżuterię. Tak ogromne zaangażowanie społeczeństwa przyczyniło się do zwycięstwa.

W późniejszych latach Bitwę nazywano „Cudem nad Wisłą” widząc w pokonaniu wojsk sowieckich interwencję Boską. Określenie to propagowane przez przeciwników Marszałka Piłsudskiego miało pomniejszyć jego rolę w wojnie polsko-bolszewickiej.  Nie można jednak nie wspomnieć faktu, że zagrożenie zmobilizowało też wierzących do nieustającej modlitwy  w intencji obrony ojczyzny.

Bitwa Warszawska i wojna polsko-bolszewicka 1919-21 to nie jedyny problem, który prezentuje wystawa „Granice Rzeczpospolitej 1918-1945”. Powstała w ramach historycznego cyklu przygotowanego przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z historykami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Składa się z 18 plansz. Komentarze są dostępne w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Wystawę „Granice Rzeczpospolitej 1918-1945” można oglądać do 21 sierpnia 2020 r.

Wystawa została dofinansowana przez MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-21

Partner: Narodowe Archiwum Cyfrowe