\"Bóg działa bez rozgłosu\" - rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym

Data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2012
Data zakończenia: 27 maja 2012
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego oraz Ojcowie Jezuici i Radio Warszawa
Udział: Bezpłatny
Warunkiem udziału w rekolekcjach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w okresie od 26 marca do 24 kwietnia.
Informacje o rekolekcjach i formularze zgłoszeniowe są dostępne:
na stronie www.radiowarszawa.com.pl ; na stronie www.wzch.org.pl/radiowe ; w Sekretariacie Radia Warszawa ul. Floriańska 3 oraz w Portierni Domu Ojców Jezuitów w Warszawie, ul. Rakowiecka 61.