Bogu i Ojczyźnie

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2010 godz. 18:15
Data zakończenia: 08 listopada 2010 godz. 19:15
Miejscowość: Kraków
Organizator: Związek Rodziny Rostworowskich
Kontakt:
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Udział: Bezpłatny

 

Sesja naukowa o historii i znaczeniu Rodu Rostworowskich organizowana przez

Muzeum Armii Krajowej oraz WSFP Ignatianum w Krakowie

 

W programie przewiduje się: słowo powitalne J. M. Rektora WSFP Ignatianum

Wystąpienie Dyrektora Muzeum Armii Krajowej, Adama Rąpalskiego

Prelekcję o historii i znaczeniu Rodu Rostworowskich

Wystąpienie Stanisława Rostworoskiego

Wystąpienie Marii Rostworowskiej

Przemówienie Prezesa Towarzystwa Ziemiańskiego w Krakowie

Wystąpienie o. Tadeusza Rostworowskiego oraz

Prezentację wystawy

 

Kuratorem wystawy jest p. Robert Springwald