Być Rodzicem - ABC Skutecznego Rodzica

Data rozpoczęcia: 27 lutego 2012 godz. 17:30
Miejscowość: Kraków
Organizator: Centrum Budowania Relacji
Udział: Płatny
Koszt udziału: 200/osoba, 300/małżeństwo

Zajęcia mają charakter edukacyjny i są treningiem komunikacji z dzieckiem. Przeznaczone dla wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów, dla których wartością jest budowanie relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie. Uzyskane umiejętności wpływają na poprawienie relacji z innymi nie tylko w rodzinie i szkole, pozwalają zadbać o własne potrzeby i czerpać satysfakcję z kontaktu z ludźmi.

Zawartość tematyczna:

Relacja – jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem
Uczucia - jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami
Współpraca - jak skłonić dzieci do wspólnych działań
Dyscyplina - jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy
Samodzielność i odpowiedzialność- jak kierować a nie wyręczać
Poczucie wartości dziecka - jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatną samoocenę

Zajęcia odbędą się w cyklu sześciu 3-godzinnych spotkań.

Sugerowana darowizna: 200 zł od osoby (w przypadku małżeństw 300 zł) za cały kurs (18 godzin).

Prowadzi psycholog: Anna Kucharska-Zygmunt

ZAPISY poprzez FORMULARZ