Chrześcijańskie wychowanie a Dekalog

Data rozpoczęcia: 12 grudnia 2011 godz. 19:30
Data zakończenia: 12 grudnia 2011 godz. 20:30
Miejscowość: Gdańsk
Organizator: Centrum Arrupe
Kontakt:
centrum@arrupe.org
Udział: Bezpłatny

MIEJSCE: Gdańsk - Żabianka, kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8.

PROWADZĄCY: Wojciech Żmudziński SJ - teolog biblijny.

ADRESACI: Parafianie uczestniczący w rekolekcjach adwentowych oraz wszyscy chrześcijanie zainteresowani refleksją nad Pismem świętym i własnym rozwojem duchowym.

Na wykład Wojciecha Żmudzińskiego SJ zapraszamy wszystkich uczestników Akademii Biblijnej, którzy nie byli obecni na zajęciach dotyczących Dekalogu oraz wszystkich zainteresowanych jego lepszym zrozumieniem w duchu ewangelii. Dziesięć Słów, które Mojżesz przekazał narodowi wybranemu, to jedynie minimum, jakie w życiu moralnym powinien zachowywać każdy cywilizowany człowiek. Natomiast chrześcijanie są wezwani do przestrzegania Prawa doskonalszego, zapisanego w sercach wiernych przez Ducha Świętego. Jakie to Prawo? Czym różni się od Dekalogu? Czy starotestamentowy Dekalog jest chrześcijański? Jaka rolę pełnią biblijne nakazy i zakazy w wychowaniu dojrzałych chrześcijan? Czy będziemy sądzeni za ich nieprzestrzeganie czy też Boży sąd nad człowiekiem będzie dotyczył zupełnie czego innego?