Czy prawo pracy w Polsce jest bez <>? - prof. Anna Musiała

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2022 godz. 17:00
Miejscowość: Kraków, ul. Sienna 5, parter
Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej
Udział: Bezpłatny

Czy prawo pracy w Polsce jest bez <<wartości>>?

Anna Musiała jest prawniczką, profesorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kieruje Centrum Badań Zaawansowanych Człowiek i Społeczeństwo.

W książce „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła” Autorka wskazuje, że prawo pracy w Polsce, na płaszczyźnie praktycznej, w bardzo niewielkim zakresie, nawiązuje do społecznego nauczania Kościoła. Twierdzi, że w Polsce na pierwszym planie jest rynek pracy, "zasób" czy "koszt pracy", a dopiero gdzieś w oddali człowiek.                                               W spotkaniu uczestniczyć będą: ks. prof. Józef Stala oraz prof. Elżbieta Osewska - naukowcy z UPJPII.

Zapraszamy na Sienną 5 we wtorek, 11 stycznia o godz. 17.00.