Debata: Koncepcje człowieka w buddyzmie

Data rozpoczęcia: 11 maja 2011 godz. 16:30
Data zakończenia: 11 maja 2011 godz. 18:30
Miejscowość: Kraków
Organizator: Centrum Kultury i Dialogu WSFP "Ignatianum"
Udział: Bezpłatny

Koncepcje człowieka w buddyzmie

 

Udział wezmą:

  • dr Krzysztof Jakubczak (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński)
  • dr Maciej St. Zięba (Zakład Historii Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • dr hab. Krzysztof J. Pawłowski WSFP „Ignatianum”

11 maja 2011, środa godz. 16.30 WSFP „Ignatianum”, sala WAJ 9 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków, ul. Kopernika 26