Dla przedsiębiorców: Pomiędzy kontrolą a zaufaniem

Data rozpoczęcia: 19 lutego 2011 godz. 09:30
Data zakończenia: 19 lutego 2011 godz. 18:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: Fundacja Icam Jezuici Instytut Techniczny i Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”
Kontakt:
ksiądz Krystian Sowa sj (32 338 27 21, krystian.sowa@icam.edu.pl).
Udział: Płatny
Koszt udziału: 70 zł

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani: - poszerzeniem wiedzy dotyczącej tworzenia efektywnych zespołów, - rozwinięciem umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole, - refleksją nad „wartością dodaną”, którą wprowadza do firmy szef-chrześcijanin.

 

Prowadzący: Krystian Sowa sj, jezuita, inżynier, prezes Fundacji Icam Jezuici Instytut Techniczny, organizującej Silesianum Professional - międzynarodowy program przygotowujący kadry inżynierskie dla przedsiębiorstw, Jerzy Mika, konsultant i trener zarządzania, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, coach Silesianum Professional. Dodatkowe informacje na temat warsztatu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie http://www.duszpasterstwotalent.pl/warsztat-pomiedzy-kontrola-a-zaufaniem/

 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie,  ul. Kopernika 26, sala 204