Dom Formacji Duchowej w Kaliszu

Data rozpoczęcia: 20 stycznia 2012 godz. 18:00
Data zakończenia: 22 stycznia 2012 godz. 12:30
Miejscowość: ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz
Organizator: Dom Formacji Duchowej, Jezuici
Kontakt:
DOM FORMACJI DUCHOWEJ – JEZUICI
ul. Stawiszyńska 2 ● 62–800 Kalisz
tel.: 62/ 768-24-33 lub 62/ 757-34-46 ● fax: 62/ 768-24-30;

dfdkalisz@jezuici.pl ● www.dfdkalisz.jezuici.pl
Udział: Płatny