Duchowość benedyktyńska dla świeckich

Data rozpoczęcia: 11 października 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 14 października 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: od 325 zł w zależności od rodzaj

Duchowość benedyktyńska dla świeckichDroga do pełni życia.


Prowadzący: O. Włodzimierz Zatorski OSB


Adresaci: Osoby zainteresowane duchowością benedyktyńską; wyrażające gotowość uczestnictwa w naszym klasztornym rytmie.


Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło św. Benedykta „Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony” wyrasta ze świadomości życia w obecności Bożej. Św. Benedykt pragnął nadać życiu człowieka właściwy porządek, proporcje i harmonię.