"Filary życia rodzinnego" - skupienie adwentowe połączone z warsztatami dla małżenstw

Data rozpoczęcia: 10 grudnia 2011 godz. 10:00
Data zakończenia: 10 grudnia 2011 godz. 19:30
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Siostry Nazaretanki
Kontakt:
s.gabriela@wp.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 100 zł od pary małżeńskiej


10.00 – 13.00 (warsztaty z przerwą)
13.00 – obiad
14.00 – 16.00 (warsztaty c.d.)
16.30 – EUCHARYSTIA – ks. dr Tomasz Knop
18.00 – kolacja
18.30 – 19.30 spotkanie podsumowujące

TREŚCI PORUSZANE NA WARSZTATACH:
MIŁOŚĆ: wartość przyjęcia, sztuka afirmacji, anatomia i filozofia miłości, werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć
PRAWDA: wartość prawdy w życiu codziennym, sztuka jednoznaczności i autentyczności, tematy tabu, granice prawdy
WOLNOŚĆ: wartość wolności w codzienności, sztuka bycia niezależnym i odpowiedzialnym, wolność od przemocy, wolność od uzależnień
GRANICE: wartość granic w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, sztuka mówienia „NIE”, granice a zaufanie, granice i intymność
Warsztaty prowadzi p.Elżbieta Łozińska, doradca rodzinny