Fundament Ćwiczeń duchowych cz. I

Data rozpoczęcia: 11 września 2020 godz. 17:00
Data zakończenia: 13 września 2020 godz. 12:00
Miejscowość: Gliwice
Organizator: Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”
Kontakt:
Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”
ul.Kopernika 63a,
44-117 Gliwice

tel. 797 907 741
http://www.theotokos.org.pl
Udział: Bezpłatny

Pierwsza z dwóch weekendowych części Fundamentu Ćwiczeń duchowych św. Ignacego.

Nocleg i wyżywienie na miejscu.

Zgłoszenia na stronie: http://www.theotokos.org.pl

Przyjmujemy dobrowolne ofiary za pobyt.