Fundament cz. 1 z 2

Data rozpoczęcia: 16 października 2020
Data zakończenia: 18 października 2020
Miejscowość: Gliwice
Organizator: Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos
Kontakt:
ul. Kopernika 63A
44-117 Gliwice
theotokos.org.pl
tel. 797 907 741
ckid.theotokos@gmail.com
Udział: Bezpłatny

Zapraszamy na pierwszą z dwóch części Fundamentu Ćwiczeń duchowych.

Ćwiczenia prowadzi o .Dariusz Wiśniewski SJ

 

Więcej informacji na stronie: theotokos.org.pl