Fundament cz. 1 z 2 oraz cz. 2 z 2

Data rozpoczęcia: 20 listopada 2020 godz. 16:00
Data zakończenia: 22 listopada 2020 godz. 13:00
Miejscowość: Gliwice
Organizator: Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotokos"
Kontakt:
ul. Kopernika 63A
44-117 Gliwice
theotokos.org.pl
tel. 797 907 741
ckid.theotokos@gmail.com
Udział: Bezpłatny

Zapraszamy na pierwszy etap Ćwiczeń duchowych wg św. Ignacego. Jest on podzielony na dwie części, które można odprawić w przeciągu dwóch weekendów.

 

Ćwiczenia prowadzi o. Dariusz Wiśniewski SJ

Więcej informacji na stronie theotokos.org.pl