Fundusze Europejskie – szansa dla zakonów, kościołów i związków wyznaniowych

Data rozpoczęcia: 17 maja 2011 godz. 10:00
Data zakończenia: 17 maja 2011 godz. 13:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: "Benedicite"J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
Kontakt:
fundusze@benedicite.pl, tel. 12 6885266
Udział: Bezpłatny

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu serdecznie zaprasza przedstawicieli parafii, zakonów, związków wyznaniowych na Seminarium Informacyjne pt. „Fundusze Europejskie – szansa dla zakonów, kościołów i związków wyznaniowych”. W programie seminarium znajdą się prezentacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z różnorodnych programów (PO Kapitał Ludzki, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich itp.) oraz dobrych praktyk związanych z realizacją projektów, współpracą z biznesem. Patronat honorowy nad seminarium objęła Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Bieńkowska Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!