I Tydzień Ćwiczeń duchowych

Data rozpoczęcia: 24 października 2020 godz. 17:00
Data zakończenia: 01 listopada 2020 godz. 12:00
Miejscowość: Gliwice
Organizator: Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos
Kontakt:
ul. Kopernika 63A
44-117 Gliwice
theotokos.org.pl
tel. 797 907 741
ckid.theotokos@gmail.com
Udział: Bezpłatny

Zapraszamy na Pierwszy Tydzień Ćwiczeń duchowych osoby, które odprawiły już Fundament.

Ćwiczenia prowadzi o. Dariusz Wiśniewski SJ

Więcej informacji na stronie theotokos.org.pl