IV Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans

Data rozpoczęcia: 12 sierpnia 2011
Data zakończenia: 14 sierpnia 2011
Miejscowość: Zembrzyce
Organizator: Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie
Kontakt:
mysteriumf@gmail.com; www.mysteriumfascinans.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 175 zł

Wybitny amerykański liturgista Robert Taft pisał kiedyś, że „mistagogia jest dla liturgii tym, czym egzegeza jest dla Pisma”. Głęboko przekonani, co to trafności tego stwierdzenia, podejmujemy się - już po raz czwarty – organizacji rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, których naczelną ideą jest właśnie mistagogia liturgiczna, czyli „wyjaśnianie misterium ukrytego w Pismach oraz sprawowanego w liturgii” (E. Mazza). Dokonuje się to – jeśli tak można powiedzieć - poprzez dwie formy: piękne celebrowanie liturgii sprawowanej w dwóch formach rytu rzymskiego oraz naukową refleksję nad teologią liturgii. Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji jest hasło: „«A świątyni w nim nie dojrzałem...» (Ap 21, 22) Liturgia i rzeczy ostateczne”. Rekolekcje odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2011 r. (piątek - niedziela) w Mariackim Ośrodku Rekolekcyjnym w Zembrzycach (ok. 60 km od Krakowa). Poprowadzą je ks. dr Maciej Zachara MIC z Lublina (celebracja liturgii i homilie) oraz ks. dr Janusz Mieczkowski z Krakowa (strona naukowa). Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są ks. prof. Cesare Giraudo SI, wykładowca teologii liturgii Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Orientalnego w Rzymie oraz ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny.
Myśl przewodnia rekolekcji zrodziła się w czasie poprzedniej edycji poświęconej Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, której uważna lektura otworzyła nas na eschatologiczny wymiar liturgii. W nr. 8 czytamy: „Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale”. Podejmujemy ten temat związku liturgii i rzeczy ostatecznych, ponieważ wydaje się on być kluczowym dla rozumienia liturgii, a jednocześnie bardzo zaniedbanym w polskiej teologicznej refleksji, a nade wszystko w codziennym doświadczeniu wiernych. Aleksander Schmemann pisał, że „chociaż chrześcijanie nadal żyją w tym świecie, oczekują i wypatrują tej ‘paruzji’, modlą się i czuwają [...">. To oczekiwanie, ta tęsknota, zyskuje teraz nieustannie wypełnienie i odpowiedź w sakramencie Obecności Pańskiej, w uczcie eucharystycznej”. Czyż nie warto podjąć tego tematu i zobaczyć w liturgii spełnienie najgłębszej tęsknoty naszych serc – tęsknoty za niebem...?
Dlatego też gorąco zapraszamy na rekolekcje Mysterium fascinans zarówno fachowców (teologów) jak i amatorów (kochających liturgię); kapłanów, kleryków, siostry zakonne i nade wszystko osoby świeckie (przyjmujemy uczestników, którzy ukończyli 16 lat). Tematy będą tak podejmowane, aby stanowiły wartość, możliwie dla wszystkich zainteresowanych tajemnicą świętej liturgii Kościoła.
Zapisy trwają od marca do 15 lipca 2011 r., a koszt rekolekcji wynosi 175 zł. W ramach tej kwoty mieści się m.in. nocleg w wysokim standardzie, wszystkie posiłki przewidziane w programie oraz materiały konferencyjne. Internetowy formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mysteriumfascinans.pl . Jesteśmy obecni również na Facebooku.
Liturgia to paruzja, to realna obecność Zmartwychwstałego wśród nas – o tej tajemnicy będziemy mówić i tę tajemnicę będziemy celebrować w czasie IV Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. ZAPRASZAMY!
Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie