"Jak pełnić misję przełożonego dzisiaj"

Data rozpoczęcia: 01 października 2010
Data zakończenia: 03 października 2010
Miejscowość: Zakopane
Kontakt:
Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów "Górka"

Ks. Kaszelewskiego 9
34-500 Zakopane

018 201-50-91
018 206-26-96
www.drgorka.deon.pl
Udział: Płatny

Serdecznie zapraszam w dniach 1-3 października na sesję: "Jak pełnić misję przełożonego dzisiaj"?

 

Sesja jest przeznaczona dla przełożonych zakonów męskich. Nie ma grupy bez lidera, nie ma wspólnoty bez przełożonego. Jaką rolę pełni, jaki być powinien przełożony? Jak budować wspólnotę i wpływać na jej prawidłowy rozwój? Jaki jest cel naszych wspólnot i jak wspomaga w jego realizacji przełożony? W jaki sposób podchodzić do problemów we wspólnocie i jak je rozwiązywać? Jak pomagać "trudnym współbraciom"?

 

Nad tymi i podobnymi pytaniami refleksje przeprowadzą dwaj byli prowincjałowie, doświadczeni i wykształceni w dziedzinie formacji jezuici: o. dr Krzysztof Dyrek i o. dr Mieczysław Kożuch.

 

www.drgorka.deon.pl