Kobieto, kim jesteś? Kobieta w zamiarach Stwórcy.

Data rozpoczęcia: 01 kwietnia 2011 godz. 17:00
Data zakończenia: 03 kwietnia 2011 godz. 14:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Instytut Prymasa Wyszyńskiego
Kontakt:
wyszynskirekolekcje@gmail.com
34 361 52 28
Udział: Płatny
Koszt udziału: 60 zł

Kobieto, kim jesteś? to rekolekcje dla młodych dziewcząt i niezamężnych kobiet, których celem jest ponowne przyjrzenie się zamiarom Boga wobec kobiety.

 

To czas na potwierdzenie lub odkrycie jej piękna jakie Bóg w niej złożył. To także możliwość nawiedzenia Sanktuarium Jasnogórskiego i spotkania innych wspaniałych kobiet.