Kognitywistyka. Między Wschodem a Zachodem

Data rozpoczęcia: 16 maja 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 16 maja 2012 godz. 19:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: Centrum Kultury i Dialogu, Akademia Ignatianum
Udział: Bezpłatny

KOGNITYWISTYKA
MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

Udział wezmą:

dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Józef Bremer, prof. Ign. / prof. UJ
Instytut Filozofii
Akademia Ignatianum
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński


Prowadzenie
dr hab. Krzysztof J. Pawłowski
Akademia Ignatianum

16 maja 2012, środa
godz. 17.00
Akademia Ignatianum, sala 501

Akademia Ignatianum
Kraków, ul. Kopernika 26