Konferencja BEZ PRZEMOCY W RODZINIE I SZKOLE

Data rozpoczęcia: 12 maja 2012 godz. 10:00
Data zakończenia: 12 maja 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Poznań
Organizator: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
Kontakt:
centrum@arrupe.org
Udział: Bezpłatny

Centrum Arrupe we współpracy ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego

zapraszają na konferencję zatytułowanąBEZ PRZEMOCY W RODZINIE I SZKOLE

która odbędzie się 12 maja 2012 roku w Poznaniu

w godz. 10:00-14:00Miejsce konferencji: Poznań, ul. Dominikańska 8

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, rodzice, kuratorzy sądowi.Podczas konferencji wystąpią:Katarzyna Stryjek - pedagog, doradca zawodowy, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, prezes Sopockiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji, mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Temat wystąpienia: Mediacja w porozumieniu bez przemocyWojciech Żmudziński SJ - biblista i pedagog, dyrektor Centrum Arrupe oraz Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień w Gdyni, redaktor naczelny kwartalnika "Być dla innych", publicysta i autor siedmiu książek, między innymi wydanej w zeszłym roku pozycji "Niebo jest w nas". Temat wystąpienia: Gdy przegrana jest zwycięstwem - biblijne wskazówki dla rodzica i nauczycielaKrzysztof Durnaś - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi, trener Centrum Arrupe, prowadzi kursy dla nauczycieli dotyczące współpracy szkoły z rodzicami oraz szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej. Temat wystąpienia: Jakie działania może podjąć szkoła wobec przemocyKoszt uczestnictwa: nieodpłatnie

Kawa i herbata w przerwie: nieodpłatnie

Zaświadczenie o uczestnictwie: nieodpłatnie

Rejestracja: należy się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.arrupe.org/pl/bez_przemocyEwentualne zapytania prosimy kierować do Centrum Arrupe w Gdyni: centrum@arrupe.org lub zadzwonić na numer 58-661-65-81