Konferencja: Nauczyciel jako mistrz

Data rozpoczęcia: 20 listopada 2010 godz. 10:00
Data zakończenia: 20 listopada 2010 godz. 14:30
Miejscowość: Gdynia
Organizator: Centrum Arrupe i Fundacja Magis
Kontakt:
Centrum Arrupe, tel. 58-661-65-82
www.arrupe.org
centrum@arrupe.org
Udział: Bezpłatny

MIEJSCE KONFERENCJI: aula Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35.

 

Wśród zaproszonych gości:

 

Jarosław Kordziński - Szkoła dialogu, czyli podstawy budowania wpływu na postawy i zachowania uczniów.

Bogdan Kosztyła - Mistrzostwo w szkole. Psychologiczne uwarunkowania relacji nauczyciel - uczeń.

Wacław Oszajca SJ - Po co komu upadły anioł?