Konferencja: Rola dyscypliny w wychowaniu

Data rozpoczęcia: 03 grudnia 2011 godz. 10:00
Data zakończenia: 03 grudnia 2011 godz. 14:00
Miejscowość: Gdynia
Organizator: Centrum Arrupe i Fundacja Magis
Kontakt:
centrum@arrupe.org
tel. (58)6616582
Udział: Bezpłatny

TEMATY WYSTĄPIEŃ:
1/ Jak skutecznie ukarać ucznia – Zbigniew Kruszewski (były prefekt dyscypliny w Gimnazjum Jezuitów, polonista, obecnie uczy języka polskiego w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni oraz współredaguje kwartalnik o wychowaniu "Być dla innych").

2/ Motywowanie ucznia bez kar i nagród – Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe, były dyrektor Gimnazjum i Liceum Jezuitów, pedagog i teolog biblijny).

3/ Rola dyscypliny w rodzinie – Bogdan Kosztyła (ojciec i mąż, psycholog, pedagog i teolog, specjalista w dziedzinie wychowania do życia w rodzinie).

4/ Dyskusja panelowa z udziałem Dariusza Michalskiego SJ z Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej.