Konkurs Archiwum wspomnień Jana Pawła II

Data rozpoczęcia: 02 października 2012
Data zakończenia: 31 października 2012
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Instytut Papieża Jana Pawła II i Fundacja Wspomagania Wsi
Kontakt:
Dział Oświatowy Instytutu Papieża Jana Pawła II: d.oswiatowy@ipjp2.pl , 022 885 85 02 wew. 162
Udział: Bezpłatny

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu Archiwum wspomnień Jana Pawła II. Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych pasjonatów dziennikarstwa, ale także osób, których zainteresował ten temat, a nigdy do tej pory nie miały do czynienia z dziennikarstwem.

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim uczestniczyć uczniowie gimnazjum lub/i liceum. Uczestnicy pracują w 3-5 osobowych drużynach, w skład grupy wchodzi przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła (opiekun grupy). Głównym zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z osobą – uczestnikiem papieskich pielgrzymek do Polski. Zachęcamy, aby rozmówca na wstępie opowiedział o sobie, przedstawił krótko swoją biografię, dlaczego zdecydował się na uczestniczenie w pielgrzymce papieskiej, czy to wydarzenie zmieniło coś w jego życiu.


Informujemy, że planowane jest szkolenie dotyczące przeprowadzania wywiadów. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest obowiązkowe. Uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu do Warszawy, natomiast udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jeśli ktoś nie będzie mógł przyjechać na szkolenie, planujemy prowadzić konsultacje internetowe.


Przewidujemy cenne nagrody, m. in.: udział w warsztatach dziennikarskich oraz nagrody rzeczowe.

 

Zachęcamy do zapoznania się z konkursową stroną internetową: www.wspomnieniajp2.pl, na której znajdują się wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadów, regulamin konkursu oraz kalendarium pielgrzymek papieskich. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres d.oswiatowy@ipjp2.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska opiekuna, ilości osób w grupie, nazwy szkoły oraz telefonu kontaktowego.

 

Terminarz konkursu:

 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 31 października 2012
Szkolenie: listopad 2012 (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
Ostateczny termin nadesłania prac: grudzień 2012
Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu: styczeń 2013