Koronka na ulicach miast

Data rozpoczęcia: 28 września 2011 godz. 15:00
Data zakończenia: 28 września 2011 godz. 16:00
Miejscowość: wszystkie miasta
Organizator: ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kontakt:
http://www.iskra.info.pl/
Udział: Bezpłatny

,,Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!


Pokój Boży rozlewa się w sercach wierzących, gdy z ufnością stają przed Panem z Koronką w ręku i oddając się całkowicie Bożemu Miłosierdziu wołają: Jezu, ufam Tobie!


Od czterech lat, tego samego dnia i o tej samej porze stajemy na rogach ulic zatłoczonych miast, uśpionych miasteczek i wiejskich rozdrożach, aby prosić Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata.


Nazwaliśmy tę akcję apostolską: „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach świata”. Tego dnia wielu pokornie staje na chodniku, skrzyżowaniu ulic, by samotnie, w parze lub w małej grupie odmawiać tę świętą modlitwę.


Zapraszamy również Ciebie, byś stanął 28 września 2011 roku o godzinie 15.00 na skrzyżowaniu przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączył się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówił wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego, tę cudowną modlitwę zdolną zmienić nie tylko Ciebie i mnie, ale świat cały.


Godzina 15:00 to moment konania Jezusa (Godzina Miłosierdzia), czas wielkiej łaski dla tych, którzy dla zasług Jego męki błagają z ufnością o miłosierdzie dla siebie i bliźnich. Dlatego przed odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego możemy połączyć się z Jezusem konającym na krzyżu np. słowami aktu: „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!”, choć przez krótki moment rozmyślać o Jego męce podjętej dla nas z miłości oraz w duchu polecić nasze intencje i dla zasług Jego bolesnej męki prosić o ich wysłuchanie.