Krajobraz po Grunwaldzie

Data rozpoczęcia: 21 lutego 2012 godz. 20:00
Data zakończenia: 21 lutego 2012 godz. 22:00
Miejscowość: Częstochowa
Organizator: Klub Frondy w Częstochowie
Kontakt:
frondaczestochowa@gmail.com
Udział: Bezpłatny
Zapraszamy na pokaz filmu „Krajobraz po Grunwaldzie” i spotkanie z reżyserem i aktorem w jednej osobie Ryszardem Filipskim.
Monodram „Krajobraz po Grunwaldzie” w swej zasadniczej części mówi o sprawach, które rozstrzygane były w latach 1414 – 1418 w Kościele rzymsko-katolickim. Przedstawiony na Soborze w Konstancji spór polsko-krzyżacki poddany został najwyższemu papieskiemu osądowi! Sądzić należy, że Filipski komponował swój monodram nie tylko po to, by przypomnieć hasło eksterminacji Polaków i ich króla, które sześćset lat temu zostało wyartykułowane przed najwybitniejszymi umysłami ówczesnego świata. Dziś pewnym jest, że autor monodramu został sprowokowany opublikowanym w tym czasie orędziem biskupów polskich proszących niemieckich biskupów o wybaczenie!