Medytacje z poezją

Data rozpoczęcia: 02 marca 2012 godz. 16:00
Data zakończenia: 03 marca 2012 godz. 19:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 40 zł + koszt pobytu

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW − anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie.

——————————————————————————————————————————————

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB –pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu.——————————————————————————————————————————————


Terminy

28-29.10.2011

2-3.03.2012

Rozpoczęcie: piątek, godz. 16.00; zakończenie: sobota, godz. 19.00


Adresaci

Osoby otwarte na humanistykę, pragnące pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim). Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy studentów, osoby czynne zawodowo, emerytów.


Opis

W ramach cyklu „Medytacje z poezją” proponujemy spotkanie z twórczością Williama Szekspira. Sztuki elżbietańskiego dramaturga stanowią niewyczerpane źródło inspiracji do namysłu nad problemem winy i przebaczenia, przeznaczenia i (ocalającej) Opatrzności, cierpienia i cierpliwości Boga.

W trakcie medytacji spróbujemy spojrzeć na los bohatera tragicznego przez pryzmat biblijnych historii „samotnych wędrowców”: bratobójcy Kaina, Abrahama wspinającego się na Górę Moria i niewinnie cierpiącego Hioba. Wsłuchując się wraz z nimi w milczenie Boga, spróbujemy dotknąć Jego tajemnicy. Analiza i kontemplacja poezji dramatycznej jest bowiem prawdziwą lekcją nieobojętności. Otwiera nas na doświadczenie wewnętrznego dialogu, wprowadza w przestrzeń rozmowy z Innym w nas, stwarza możliwość wsłuchiwania się w Jego słowo, a zarazem dostrzeżenia Jego Obecności.

W tradycji hebrajskiej komentowanie i interpretowanie Tory określa się mianem bat kol’, co oznacza „córkę głosu”. Pragniemy zaprosić uczestników warsztatów do takiej właśnie interpretacji, która nie ma na celu objaśniania tekstu, lecz głębsze zrozumienie samego siebie, wynikające z otwarcia się na tekst. Rozmowa o sztuce może stać się zaczynem indywidualnego spotkania z tekstem dramatycznym, a ono z kolei może być początkiem poszukiwań kształtu własnego doświadczenia, próbą nadania mu rozpoznawalnej postaci. Punktem wyjścia takiej refleksji proponujemy uczynić uważną, niespieszną lektura Szekspirowskiego tekstu wspartą medytacją muzyczną, ożywioną pulsem Liturgii Godzin celebrowanej z tynieckimi benedyktynami oraz modlitwą indywidualną.Program warsztatów:Piątek, 2 marca

16.00 Medytacja wprowadzająca
16.40 Sesja I
18.00 kolacja
19.00 Nieszpory
20.15 Kompleta
20.45 MedytacjaSobota, 3 marca:

6.00 Jutrznia
6.30 Eucharystia
7.30 Śniadania
8.45 Sesja II
9.30 Przerwa
9.45 Medytacja
10.30 Przerwa
10.45 Sesja III
12.45 Modlitwa w ciągu dnia
13.30 Sesja IV
15.00 Godzina czytań
16.00 Podsumowanie i zakończenie.Koszt udziału

40 zł + koszt pobytu


Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl

Więcej na: www.benedyktyni.eu