Medytacje z poezją

Data rozpoczęcia: 05 października 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 06 października 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury \"Chronić dobro\"
Kontakt:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 50,00 zł + opłata za pobyt

Medytacje z poezją 5-6.10.2012. Prowadzący: P. prof. Małgorzata Grzegorzewska i O. Jan Paweł Konobrodzki OSB.


Adresaci: Osoby otwarte na humanistykę, pragnące pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim). Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy studentów, osoby czynne zawodowo, emerytów. Zob. więcej: http://www.benedyktyni.eu/?page_id=601