Misterium Męki Pańskiej

Data rozpoczęcia: 24 marca 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Łobżenica
Organizator: Misjonarze Świętej Rodziny
Kontakt:
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, 89-310 Łobżenica, tel. 67 286 08 48 .
Udział: Bezpłatny

Misjonarze Świętej Rodziny zapraszają do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. W tym roku będzie ono odgrywane w dniach: 24 i 31 marca oraz 1 i 14 kwietnia. Każdorazowo Misterium rozpoczyna się Mszą świętą o godzinie 14.00.


http://www.gorkaklasztorna.msf.opoka.org.pl

Aby uczcić męczeństwo Polaków zamordowanych w Górce i na Krajnie w okresie II wojny światowej postanowiono wystawić Misterium Męki Pańskiej. Po raz pierwszy udało się to już w roku 1984. Początek temu niezwykle dramatycznemu przedstawieniu dał ks. Jan Czekała MSF, który sam wielokrotnie wcielał się w postać Chrystusa. Prawie 100 parafian z parafii w Górce Klasztornej przebranych za Żydów, za Rzymian w stroje oddające nastrój ówczesnych czasó,w przedstawia na Placu Objawienia przy kościele góreckim sceny z Męki oraz śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Tekst Misterium oparty jest głównie na dziele Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”. Misterium to rozpoczyna się zdradą Judasza i Ostatnią Wieczerzą, a kończy się sceną ukrzyżowania Chrystusa i dwóch łotrów na niewielkim wzniesieniu, przy cmentarzu parafialnym w Górce Klasztornej.