Mistrz Narracji i Prezentacji -internetowy poradnik efektywnego komunikowania

Data rozpoczęcia: 20 lutego 2012 godz. 20:15
Data zakończenia: 20 lutego 2012 godz. 21:15
Miejscowość: Internet
Organizator: Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji
Kontakt:
http://www.akademialiderow.org/
Udział: Bezpłatny

Mistrz Narracji i Prezentacji
-internetowy poradnik efektywnego komunikowania


Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji zaprasza
do udziału w cyklu spotkań prowadzonych na żywo, przez Internet,
dzięki którym będzie można odkrywać
jak prezentować swój przekaz z większą skutecznością.

Już 20 lutego, w poniedziałek o godzinie 20:15 (do 21:15)
pierwsze spotkanie n.t.:
Trzy Zasady Efektywnego Przekazu,
czyli jak mówić i prezentować, aby nasz przekaz został
zauważony, zapamiętany oraz zastosowany.

Odpowiemy na pytania:
jak poradzić sobie z problemem rozproszenia uwagi naszych słuchaczy ?
jak pomóc naszym odbiorcom lepiej zapamiętywać przekazywaną im treść ?
jak prezentować, aby odbiorcy mogli zastosować w życiu to, o czym im mówimy ?
jak spójnie łączyć narrację i obrazy w prezentacjach?

Przedstawione zostaną 3 kluczowe sposoby, których stosowanie
może zwiększyć efektywność komunikowania dowolnego przekazu.

Udział w Internetowym Poradniku Efektywnego Komunikowania jest nieodpłatny.
Do udziału w spotkaniu wystarczy komputer z zainstalowana przeglądarką internetową
i głośnikami (słuchawkami)
Spotkania będą transmitowane również na facebooku Akademii Liderów.
Częstotliwość spotkań: raz/dwa razy w miesiącu.
Terminy oraz tematy podawane będą z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Aby zarejestrować swój udział na webinarze
Proszę wysłać mail o treści:
..............................................................................................
Zgłaszam udział w spotkaniu Mistrz Narracji i Prezentacji
Imię...............................
Nazwisko.......................
..............................................................................................

Na adres:  biuro@akademialiderow.org
Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną przesłane dane do logowania
w pokoju wideokonferencyjnym.

! Pierwsze spotkanie już 20 lutego !www.akademialiderow.org

.......................................................................................................................................
2000 lat temu, Wielki Mistrz komunikacji przybliżał tajemnice Swojego Królestwa
językiem obrazów i narracji. Dziś, ten sposób komunikowania, nauka i marketerzy,
odkrywają jako najbardziej skuteczną formę przekazu!
..................................................................................................................................