Modlitwa za życie

Data rozpoczęcia: 24 marca 2011
Data zakończenia: 25 marca 2011
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Wspólnota Chemin Neuf
Kontakt:
ul. P. Skargi 2, 05-075 Warszawa-Wesoła – Tel :22/773 51 10
http://chemin-neuf.pl/; e-mail: wspolnota@chemin-neuf.pl
Udział: Bezpłatny

 

W tym roku dnia 24 marca, po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Życia (ustanowiony decyzją Sejmu RP w 2004 r.), a następnego dnia, w święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca) - Dzień Świętości Życia (ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae z 1995 r.).

 
Te dni mają na celu zwrócenie uwagi na dar życia - każdego życia. Jednak w dzisiejszych czasach szczególną naszą troską obejmujemy życie dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych i życie osób starszych. Każdy człowiek – niezależnie od wyznawanej wiary – nie może przechodzić obojętnie wobec niszczenia życia. Osoby wierzące są dodatkowo świadome, iż w perspektywie duchowej przynosi ono na świat ogrom zła, jednocześnie jako wierzący w Zbawczą Moc Jezusa Chrystusa posiadamy najpotężniejszy oręż za pomocą którego możemy skutecznie zmieniać rzeczywistość – modlitwę.   
 
Wzywamy wszystkich do modlitwy w intencji poszanowania świętości życia w naszej ojczyźnie i na świecie.
 
Proponujemy, aby poprzez modlitwę włączyć się w obchody święta życia, najlepiej niech to będzie nocna modlitwa 24/25 marca (np. pół godziny) Słowem Bożym lub różańcem. 
 
Taki sposób świętowania dnia życia zrodził się w ubiegłym roku w Lublinie wśród członków Wspólnoty Chemin Neuf. Wtedy modliło się kilka osób, niech z każdym rokiem będzie nas więcej.
 
Propozycję tę kierujemy do wszystkich wierzących, ale szczególnie do osób ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich.
 

W imieniu braci i sióstr
ze Wspólnoty Chemin Neuf

 

 

Ewa i Marek Dobrowolscy
Joanna Puła