Nabi. Milczenie i ogień

Data rozpoczęcia: 16 sierpnia 2021 godz. 10:00
Data zakończenia: 22 sierpnia 2021 godz. 15:00
Miejscowość: Pratulin
Organizator: Vera Icon
Kontakt:
telefon: 782 524 480 (Dorota), 514 890 144 (Gosia)
e-mail: rekolekcje@veraicon.com.pl

www.veraicon.com.pl

fb @wspolnotaveraicon
Udział: Płatny
Koszt udziału: 660

Więcej informacji na stronie:

https://veraicon.com.pl/nabi-milczenie-i-ogien-rekolekcje-wakacyjne-vera-icon/

 

Wydarzenie na Facebook'u:

https://www.facebook.com/events/126323839574365/?ref=newsfeed

 

Zapraszamy na rekolekcje wakacyjne dla twórców i organizatorów kultury w sierpniu 2021 w Pratulinie. Tegoroczne rekolekcje będą miały szczególny charakter. Chcemy by były nie tylko czasem wsłuchiwania się w Słowo, karmienia nowymi treściami i ubogacania się nawzajem swoją obecnością we wspólnocie, ale także czasem pracy własnej - zadbamy o przestrzeń do pochylenia się nad swoimi projektami oraz do indywidualnej modlitwy i medytacji; o więcej czasu na skupienie, zatrzymanie się nad treściami konferencji i zwyczajny odpoczynek. Jest to próba powrotu do początków i źródeł naszej Wspólnoty oraz jej pierwszych plenerowych wyjazdów, które owocowały w nowe pomysły i dzieła.

 

To kolejne rekolekcje z cyklu Nabi, w których podejmujemy systematyczną próbę analizy fenomenu proroka i charyzmatu prorockiego: twórczości. Po rozważeniu natury słowa prorockiego, poznamy drogę proroka, którą w sposób emblematyczny ukazuje życie Eliasza. Jego imię wyznacza równocześnie program działalności – oznacza bowiem 'Jahwe jest moim Bogiem'. Na górze Karmel stoczył on duchowy pojedynek z kapłanami bożka Baala, zwyciężając w Imię Boga Jedynego. To on, modląc się o deszcz, wyprosił mały obłok, w którym potem Ojcowie Kościoła zobaczyli symbol Matki Boga-Człowieka. Maryja jest obłokiem, z którego spadł deszcz: oczekiwany Zbawiciel świata. On w końcu, 'prorok jak ogień', poznaje Boga, który objawia się w oku cyklonu, nie w burzy i ogniu, lecz w przeszywającej serce ciszy. Bóg powołał Eliasza, mówiąc do niego: 'Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły'. Słowa te stały się programem życia: 'Te zbawienne nakazy, do zachowania których Duch Święty natchnął Eliasza (...) powinny stać się dla nas przedmiotem medytacji, słowo po słowie (...) To właśnie w nich zawiera się sposób życia, to znaczy forma wiodąca do profetycznej doskonałości'".

 

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://veraicon.com.pl/nabi-milczenie-i-ogien-rekolekcje-wakacyjne-vera-icon/

 

Wydarzenie na Facebook'u:

https://www.facebook.com/events/126323839574365/?ref=newsfeed