O rozczarowaniu zmęczonego dobrego Samarytanina

Data rozpoczęcia: 22 lutego 2013
Data zakończenia: 24 lutego 2013
Miejscowość: Dom Rekolekcyjny Jezuitów w Częstochowie
Organizator: Prowadzi: o. Krzysztof Dyrek SJ
Kontakt:
Centrum Duchowości im. św. Ignacego Loyoli
ul. św. Kingi 74/84
42-226, Częstochowa
tel. 34 / 324 40 19
e-mail: rekolekcje@adres.pl
Udział: Płatny

Sesja jest skierowana do księży i sióstr zakonnych, zwłaszcza do tych, którzy poświęcając się z oddaniem i miłością innym, jak dobry Samarytanin, tracą sens i wartość tego, co robią. Doświadczenie rozczarowania, zmęczenia i bezsensu posługiwania; osłabienie wiary i zapału, utrata entuzjazmu, to przejawy słabszej gorliwości, osłabienia ducha i wewnętrznego wypalenia.

Jak płonąć i spalać się dla Jezusa i innych, by się nie wypalić? Jak dotrzeć do przyczyn rozczarowania sobą, innymi i osobistego wypalenia? Co robić, by powrócić do pierwotnej gorliwości i miłości? Co robić, by kochać i służyć Jezusowi i ludziom z ciągle płonącym sercem i oddaniem?

Refleksja duchowo – psychologiczna nad wypaleniem wewnętrznym osób duchownych będzie prowadzona w oparciu o przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37) i inne teksty biblijne. Będzie się też odwoływać do wiedzy psychologicznej.