Pirelgrzymka Młodzieży do Archikatedry Przemyskiej

Data rozpoczęcia: 14 października 2012 godz. 10:00
Data zakończenia: 14 października 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Przemyśl
Organizator: Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Kontakt:
www.mlodziez.przemyska.pl
Udział: Bezpłatny

 W niedzielę – 14.10.2012 – odbędzie się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej i z okazji Dnia Papieskiego, połączona z rozpoczęciem duchowej drogi w kierunku
Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie i w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.

Do udziału w Pielgrzymce zapraszamy także młodzież ze szkół archidiecezji przemyskiej, które noszą imię Jana Pawła II (ze Sztandarem Szkoły).

Ramowy Program Pielgrzymki
- 10.00– Zawiązanie wspólnoty i Godzina świadectwa
(aula Instytutu WSD, Zamkowa 5) (m. in. świadectwa uczestników ESM i ŚDM; Koncert Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej)
- 11.15 – Procesja z Krzyżem Spotkań Młodych AP do Archikatedry
- 11.30 – EUCHARYSTIA i przyjęcie Światła – przewodniczy Ks. Bp Adam Szal 
(młodzież z Przeworska przyjmuje także Krzyż Spotkań Młodych)

(Po zakończonej Mszy św. zapraszamy na agapę – parking naprzeciw Seminarium Duchownego).