PME

Data rozpoczęcia: 27 października 2011
Data zakończenia: 20 listopada 2011
Miejscowość: Warszawa
Organizator: PME
Udział: Bezpłatny

Wystawa poświęcona pamięci Ksawerego Piwockiego
Wolność artystów – z kolekcji sztuki naiwnej
Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie
27 października – 20 listopada 2011

Wystawa towarzysząca konferencji naukowej „Muzeum – sztuka żywa?” prezentuje przemyślenia prof. Ksawerego Piwockiego o sztuce naiwnej, wyrażone w książce „Dziwny świat współczesnych prymitywów”. Wystawa stanowi ilustrację wywodu uczonego, zestawiając zaproponowane przez niego definicje i oceny z klasycznymi już dzisiaj dziełami polskiej sztuki naiwnej z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.