Popatrzcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec - Stowrzyciel

Data rozpoczęcia: 06 października 2012 godz. 10:00
Data zakończenia: 06 października 2012 godz. 19:00
Miejscowość: Warszawa - Grabów
Organizator: Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa, Sacre Coeur
Kontakt:
s. Joanna Orpel, tel: 726123145; e-mail: jorpel@o2.pl
Udział: Bezpłatny

Dzień skupienia w ciszy, w dynamice duchowości ignaciajńskiej. W planie: medytacja ignacjańska, Adoracja Najś. Sakramentu, Eucharystia, wspólne posiłki.