Poznaj świat chemii

Data rozpoczęcia: 01 czerwca 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 01 czerwca 2012
Miejscowość: Gdynia
Organizator: Fundacja Magis
Kontakt:
jam.kursy@gmail.com
Gdynia, ul. Tatrzańska 35
Udział: Płatny
Koszt udziału: 19 zł od dziecka

Poznaj świat chemii
ciekawość - zachwyt - niedowierzanie
Wypełnione atrakcyjnymi doświadczeniami zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 6-10 lat, które wraz z rodzicem lub opiekunem, pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne. Celem spotkania jest nie tylko dobra zabawa, ale wyrabianie umiejętności obserwacji oraz samodzielnego i prawidłowego myślenia oraz formułowania wniosków, a także kształtowania dociekliwości badawczej właściwej dla nauk przyrodniczych.

Najbliższy termin zajęć:
1 czerwca 2012, godz. 17:00
Miejsce: Gdynia, ul. Tatrzańska 35
Cena: 19 zł od dziecka (rodzic/opiekun dziecka nie płaci).
ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI. Zgłoszenia na: jam.kursy@gmail.com lub za pośrednictwem formularza (www.arrupe.org/pl/chemia.html)